Kostens vikt när det kommer till psykisk hälsa är ingen hemlighet. Vi vet alla att det är av största vikt när det kommer till att må bra psykiskt, kunna tänka klart och vara klarsynt. Kosten är en betydlig del när det kommer till psykiskt välmående. Man kanske undrar varför, dock? Varför är kosten så viktig? Vad gör kosten så himla viktigt när det kommer till psykisk hälsa? Visst må det vara en koppling, då kost får oss att ens kunna fungera, men varför betyder det så mycket för psykiskt välmående?

Psykiatri i västvärlden

Psykiatri är inte exklusivt till västvärlden. Hela människorasen oavsett kultur har varit besatta av att försöka och kunna förbättra deras psykiska kapacitet.

Buddhisterna i östvärlden valde att prova en meditativ rutt. Civilizationens vagga råkade välja religion. Östvärldens filosofier är möjligen religioner de med, dock så är de inte lika totalitära. Mellanösterns olika religioner är också former av meditativa lösningar för folk som vill navigera världen på bättre sätt. Skillnaden är att Abrahamitiska religioner föreslår inte bara inre frid utan även extern frid, medan östvärlden anser att friden kommer från det inre och utåt.

Båda har rätt, båda har fel.

Kan även nämna att den nya världen också hade idéer vad gäller psykiskt välmående. Detta trots total isolering från resterande världen. Till exempel så brukade indian-folken förlita sig på trans-inducerande övningar för att uppnå ett psykiskt tillstånd de krävde för det de önskade göra i just det tillfället.

Nordens vikingar hade de också ritualer för att hamna i trans och s.k gå i bärsärkagång.

Meditering kommer i många olika former och det är inget som är exklusivt för just buddhisterna eller östvärlden. Samtliga har ett mål — att uppnå ett mentalt tillstånd som hjälper de att överkomma deras lokala problem. Buddhisterna önskade som sagt hitta inre frid, medan nordens vikingar och indianerna mer önskade kunna påverka deras externa omgivning. Medelhavets olika religioner önskade uppnå en kombination av de båda.

Vad anser vi då idag vara psykiskt välmående?

Idag vill vi inte gå i bärsärkagång, inte heller vill vi dansa regndanser i trans. Vi är inte Samoaner som genomför Haka. Det vi anser vara psykiskt välmående är klarsynthet idag. Vi anser att minimeringen av psykisk stress, depression, ångest och liknande mentala tillstånd vara oerhört positivt för oss, och vi gör allt för att göra detta så gott vi kan. Det är det vi talar om när vi talar om psykiskt välmående i västvärlden idag. Vi önskar inte uppnå inre frid. Inte heller önskar vi veta meningen med livet. Det vi vill är att kunna klara av dagen bättre. Detta innebär mindre stress från arbetet och livet vi har runtom oss varje dag. Mindre ångest och bort med depressionen.

Vad är kostens koppling till detta?

Metoderna för att förbättra ens psyke är många. Idag är något som heter CBD olja oerhört populärt. Många provar på detta idag då lika många kallar detta ett panacea för allt möjligt så som huvudverk, smärta, mentala störningar och mer.

Man ska dock inte förlita sig på medicin för att bli bättre, då det annars innebär att man istället för att vara fängslad till sina mentala störningar istället är fängslad till medicinen. Istället bör man förbättra sin livsstil för att på så sätt må bättre i helhet.

Kosten gör att människans kropp fungerar på ett mer inoljat sätt. En rätt diet gör att kroppen fungerar mycket bättre. Du har mindre störningar under dagen. Istället går hela din fokus åt just det du gör vid det tillfället. Du tänker inte på något annat utan enbart det du håller på med just då. Detta innebär bättre beslutsfattning, mindre stress, mer kontroll och färre problem.

Hjärnan är även kemikalisk och kosten påverkar detta när du äter. Äter du fel så arbetar hjärnan sämre. Äter du rätt så arbetar hjärnan mycket effektivare.

Av den här anledningen, och flera därtill, är kosten viktig. Håll dig uppdaterad för fler inlägg kring detta ämne i bloggen, eller klicka här.